تعیین جنسیت و غربالگری قبل از لانه گزینی

SEX SELECTION

در بسیاری از موارد سقط های مکرر یا سیکل های ای وی اف  ناموفق و یا در صورت وجود بیماری ژنتیکی ارثی در والدین و یا بیماری های ژنتیکی وابسته به جنس مانند هموفیلی انجام آزمایشات قبل از لقاح به بیمار توصیه میشود که به اصطلاح پی جی دی یا پی جی اس نامیده میشوند. در این موارد مراحل ای وی اف جهت بیمار انجام شده و از جنین هایی که در محیط آزمایشگاه ایجاد میشوند نمونه برداری میشود و به چند گروه از بیماری های زوج و اختلالات کروموزومی شایع و همینطور جنسیت جنین بررسی شده و بنابر توصیه پزشک، جنین سالم به خود رحم منتقل میشود

SEX SELECTION

تعیین جنسیت و غربالگری قبل از لانه گزینی

در بسیاری از موارد سقط های مکرر یا سیکل های ای وی اف  ناموفق و یا در صورت وجود بیماری ژنتیکی ارثی در والدین و یا بیماری های ژنتیکی وابسته به جنس مانند هموفیلی انجام آزمایشات قبل از لقاح به بیمار توصیه میشود که به اصطلاح پی جی دی یا پی جی اس نامیده میشوند. در این موارد مراحل ای وی اف جهت بیمار انجام شده و از جنین هایی که در محیط آزمایشگاه ایجاد میشوند نمونه برداری میشود و به چند گروه از بیماری های زوج و اختلالات کروموزومی شایع و همینطور جنسیت جنین بررسی شده و بنابر توصیه پزشک، جنین سالم به خود رحم منتقل میشود

PGD ,PGS

SEX SELECTION

تعیین جنسیت و غربالگری قبل از لانه گزینی

PGD ,PGS

SEX SELECTION

تعیین جنسیت و غربالگری قبل از لانه گزینی

در این بخش وقت خود را تایین کنید

زمان مد نظر خود را برای معاینه در این بخش به طور آنلاین بیان کنید و با اپراتور به طور مستقیم در ارتباط باشید