هیستروسکپیHysteroscopy

هیستروسکوپی با عرضه تکنولوژی در پزشکی امکان دسترسی به ارگان های داخلی و بررسی مستقیم آنها به پزشکان داده می شود، روش های آندوسکوپی یا بررسی حفرات و ارگان های بدن توسط دوربین کمک بسیاری به تشخیص بیماری هایی است که قبل از ابداع این روش ها امکان پذیر نبود

هیستروسکوپی از روش های آندوسکوپی است که توسط دوربین امکان بررسی داخل حفره رحم به پزشک داده می شود و روش بسیار مناسبی جهت بررسی ضایعات داخل حفره رحم مانند پولیپ،هیپرپلازی آندومتر،بررسی دیواره رحمی و اختلالات آناتومیک دیگر،بررسی محل ورودی لوله های رحمی و تشخیص چسبندگی های ناشی از اعمال قبلی مانند کورتاژ می باشد، به علاوه توسط هیستروسکوپ امکان جراحی و درمان عارضه های ذکر شده فراهم میگردد. در عمل هیستروسکوپی که تحت بیهوشی و یا حتی بدون بیهوشی قابل انجام است،حفره رحم توسط گاز یا مایع مناسب پر شده و متسع میگردد و دوربین به داخل حفره رحم وارد می شود و در همان جلسه در صورت وجود ضایعه درمان و جراحی مناسب انجام میشود

Hysteroscopy

هیستروسکپی

هیستروسکوپی با عرضه تکنولوژی در پزشکی امکان دسترسی به ارگان های داخلی و بررسی مستقیم آنها به پزشکان داده می شود، روش های آندوسکوپی یا بررسی حفرات و ارگان های بدن توسط دوربین کمک بسیاری به تشخیص بیماری هایی است که قبل از ابداع این روش ها امکان پذیر نبود

هیستروسکوپی از روش های آندوسکوپی است که توسط دوربین امکان بررسی داخل حفره رحم به پزشک داده می شود و روش بسیار مناسبی جهت بررسی ضایعات داخل حفره رحم مانند پولیپ،هیپرپلازی آندومتر،بررسی دیواره رحمی و اختلالات آناتومیک دیگر،بررسی محل ورودی لوله های رحمی و تشخیص چسبندگی های ناشی از اعمال قبلی مانند کورتاژ می باشد، به علاوه توسط هیستروسکوپ امکان جراحی و درمان عارضه های ذکر شده فراهم میگردد. در عمل هیستروسکوپی که تحت بیهوشی و یا حتی بدون بیهوشی قابل انجام است،حفره رحم توسط گاز یا مایع مناسب پر شده و متسع میگردد و دوربین به داخل حفره رحم وارد می شود و در همان جلسه در صورت وجود ضایعه درمان و جراحی مناسب انجام میشود

هیستروسکپیHysteroscopy

هیستروسکپیHysteroscopy

در این بخش وقت خود را تایین کنید

زمان مد نظر خود را برای معاینه در این بخش به طور آنلاین بیان کنید و با اپراتور به طور مستقیم در ارتباط باشید