فلوشیپ نازایی

رشته تخصصی جراحی زنان و زایمان دارای رشته های فوق تخصصی متعددی می باشد که هر کدام بخشی از بیماری های زنان و باروری را به صورت فوق تخصصی و جزئیات کامل تر بررسی و تحلیل و درمان می نماید . فلوشیپ در رشته نازایی و اختلالات غدد درون ریز تولید مثلی یا همان Infertility Reproductive Endocrinology از رشته های بسیار پر طرفدار در جراحی زنان و زایمان می باشد و در طی سه دهه اخری پیشرفت بسیاری نموده است. پس از سال 1978 و تولد لوییز براون اولین نوزاد حاصل از لقاح آزمایشگاهی، این علم گام های عظیمی در جهت درمان آلام بیماران نابارور طی کرده است. در حال حاضر پس از چهار دهه بسیاری از علل و فاکتور های نازایی قابل درمان می  باشند . تخصص و فلوشیپ نازایی از طریق ارائه درمان های متفاوت مانند IVF,IUI,Zift  و لاپاراسکویی و هیسریوسکویی به زوج های نابارور، آنها را در دستیابی به رویای خود کمک می نماید

فلوشیپ نازایی

رشته تخصصی جراحی زنان و زایمان دارای رشته های فوق تخصصی متعددی می باشد که هر کدام بخشی از بیماری های زنان و باروری را به صورت فوق تخصصی و جزئیات کامل تر بررسی و تحلیل و درمان می نماید . فلوشیپ در رشته نازایی و اختلالات غدد درون ریز تولید مثلی یا همان Infertility Reproductive Endocrinology از رشته های بسیار پر طرفدار در جراحی زنان و زایمان می باشد و در طی سه دهه اخری پیشرفت بسیاری نموده است. پس از سال 1978 و تولد لوییز براون اولین نوزاد حاصل از لقاح آزمایشگاهی، این علم گام های عظیمی در جهت درمان آلام بیماران نابارور طی کرده است. در حال حاضر پس از چهار دهه بسیاری از علل و فاکتور های نازایی قابل درمان می  باشند . تخصص و فلوشیپ نازایی از طریق ارائه درمان های متفاوت مانند IVF,IUI,Zift  و لاپاراسکویی و هیسریوسکویی به زوج های نابارور، آنها را در دستیابی به رویای خود کمک می نماید

فلوشیپ نازایی

فلوشیپ نازایی

فلوشیپ نازایی

فلوشیپ نازایی

در این بخش وقت خود را تایین کنید

زمان مد نظر خود را برای معاینه در این بخش به طور آنلاین بیان کنید و با اپراتور به طور مستقیم در ارتباط باشید