جراحی ژنیکولوژیک

یکی از معمول ترین اعمال ژنیکولوژیک میومکتومی است، فیبروم رحمی، فیبروم یا میوم یا لیومیوم رحمی از تومور های شایع و خوش خیم لگن است که منشا آن سلول های عضله رحمی می باشد. شیوع آن از 25% تا 50% گزارش شده است، که بسته به نژاد، سنو شرایط اقلیمی متفاوت است. عامل بروز آن معمولا به طور مشخص شناخته نمی شود ولی فاکتور وراثت و هورمون ها در این مورد نقش دارند. میوم ها شایع ترین علت موارد بستری در بیمارستان محسوب سده و شاید اولین علت خارج کردن رحم یا هیسترکتومی در دنیا می باشد. موقعیت قرار گرفتن فیبروم ها در رحم متفاوت است، به همین دلیل علائم متفاوتی نیز دارد. فیبروم ممکن است در داخل حفره رحم، در جدار عضلانی رحم و یا خارج از جسم رحم و متصل به جدار خارجی رحم رشد کنند. از شایع ترین علائم آن خونریزی شدید قائدگی، خونریزی های نامرتب رحمی و اثر فشاری بر روی ارگان های لگنی مانند مثانه و یا روده ها می باشد. درمان های موجود جهت فیبروم طیف وسیعی دارد، که از درمان های دارویی، جراحی جهت خروج فیبروم یا میومکتومی و خارج ساختن رحم یا هیسترکتومی را در بر می گیرند، که بر اساس علائم، سن بیمار و وضعیت باروری خانم تعیین می گردد. تصویر مقابل میوم بزرگ داخل حفره رحمی می باشد که به دلیل علائم بیمار منجر به هیسترکتومی و خارج کردن رحم گردید.

جراحی ژنیکولوژیک

یکی از معمول ترین اعمال ژنیکولوژیک میومکتومی است، فیبروم رحمی، فیبروم یا میوم یا لیومیوم رحمی از تومور های شایع و خوش خیم لگن است که منشا آن سلول های عضله رحمی می باشد. شیوع آن از 25% تا 50% گزارش شده است، که بسته به نژاد، سنو شرایط اقلیمی متفاوت است. عامل بروز آن معمولا به طور مشخص شناخته نمی شود ولی فاکتور وراثت و هورمون ها در این مورد نقش دارند. میوم ها شایع ترین علت موارد بستری در بیمارستان محسوب سده و شاید اولین علت خارج کردن رحم یا هیسترکتومی در دنیا می باشد. موقعیت قرار گرفتن فیبروم ها در رحم متفاوت است، به همین دلیل علائم متفاوتی نیز دارد. فیبروم ممکن است در داخل حفره رحم، در جدار عضلانی رحم و یا خارج از جسم رحم و متصل به جدار خارجی رحم رشد کنند. از شایع ترین علائم آن خونریزی شدید قائدگی، خونریزی های نامرتب رحمی و اثر فشاری بر روی ارگان های لگنی مانند مثانه و یا روده ها می باشد. درمان های موجود جهت فیبروم طیف وسیعی دارد، که از درمان های دارویی، جراحی جهت خروج فیبروم یا میومکتومی و خارج ساختن رحم یا هیسترکتومی را در بر می گیرند، که بر اساس علائم، سن بیمار و وضعیت باروری خانم تعیین می گردد. تصویر مقابل میوم بزرگ داخل حفره رحمی می باشد که به دلیل علائم بیمار منجر به هیسترکتومی و خارج کردن رحم گردید.

جراحی ژنیکولوژیک

جراحی ژنیکولوژیک

جراحی ژنیکولوژیک

جراحی ژنیکولوژیک

در این بخش وقت خود را تایین کنید

زمان مد نظر خود را برای معاینه در این بخش به طور آنلاین بیان کنید و با اپراتور به طور مستقیم در ارتباط باشید